Preskočiť na obsah

Obec v kocke

V katasri obce sa nachádza:

317 obyvateľov

Posledné sčítanie ľudu v roku 2004

Nadmorská výška

240 metrov

Pohoria

Slanské vrchy a Nízke Beskydy

Kraj

Prešovský

Výmera katastra

493 ha

Okres

Vranov nad Topľou

Mikroregión

Hanušovce nad Topľou

  • Chránené územie Medzianske skalky
  • Gotický kostol sv. Michala
  • Medziansky hrádok


V obci sa nachádza

  • Materská škôlka
  • Obecná knižnica
  • Kultúrny dom
  • Dom smútku

Doprava
Medzianky sú priamo napojené na cestu prvej triedy I/18, ktorá tvorí severný dopravný koridor v smere východ – západ. Od mesta Prešov pokračuje ako súčasť transeurópskej cestnej siete s označením E50 cez Trenčín a Brno až do Prahy. Cesta I/18 je na blízkej križovatke napojená aj na E371, európsku cestu spájajúcu Slovensko a Poľsko (Vyšný Komárnik – Barwinek).

Ťažisko dopravy do zamestnania a inej dopravy je na prímestskej autobusovej doprave SAD. Keďže cez zastávku priamo v obci prechádza len minimum spojov, najviac je obsluhovaná zastávka SAD Pavlovce, Podlipníky nad obcou na hlavnej ceste I/18. Hlavné spoje sú smerujú do Prešova a Vranova nad Topľou.
V blízkosti obce je osobná vlaková stanica Pavlovce na železničnej trati ŽSR 193, ktorá spája Prešov a Humenné.
www.cp.sk

Telekomunikácie
Medzianky patria do uzlovej telefonickej oblasti pevnej telefónnej siete s predvoľbou 057, s prístupom k širokopásmovému internetu.
Obec je plne pokrytá signálom všetkých slovenských mobilných operátorov. Prístupný je aj mobilný vysokorýchlostný internet od T-Mobile, 3G internet od Orange a bezdrôtové pripojenie na internet prostredníctvom WiFi.