Obecné zastupiteľstvo

Anka Ondovová

Referentka

+421 907 545 635

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Matúš Molitoris

Poslanec

Stanislav Žak

Mgr. Slavomír Šofranko

Michal Biroš

Peter Nazarej

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 20. novembra 2020.