Starosta

Michal Baran

starosta

starosta@medzianky.sk 0948 871 345

Mgr. Slavomír Šofranko

zástupca starostu

0903 920 729