Preskočiť na obsah

Tlačivá

Občianske tlačivá

Žiadosť o súhlas na výrub drevín

Žiadosť o oznámenie pobytu

Splnomocnenie

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Kúpna zmluva na pozemok

Kúpna zmluva na dom

Darovacia zmluva-nehnutelnosť

Čestné vyhlásenie

Tlačivá týkajúce sa stavby

Návrh na vklad do katastra nehnutelnosti

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Prehlásenie stavebného dozoru

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na terénne úpravy

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o zmenu užívania stavby