„Zmena zdroja vykurovania budovy OCÚ v obci Medzianky s využitím OZE“ – projektová dokumentácia

Vyvesené
19. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória