„Zmena zdroja vykurovania OCÚ v obci Medzianky s využitím OZE“ – Výzva na predkladanie ponúk

Vyvesené
19. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória