Preskočiť na obsah

Náučný chodník Tajch, Pavlovce

1. Časť detský náučný chodník

Základné údaje:

 • – Dĺžka cca 2500 m, prevýšenie 80 m, od 410 m.n.m. do 500 m.n.m
 • Na chodníku nájdeme:
 • – Minerálny prameň ( foto )  
 • – Fauna a flóra
 • – Chránený prírodný výtvor „ Zárez Stravného potoka“ ( foto )
 • – Semenné sady ( borovica, smrekovec, javor, jaseň, brest horský ) ( foto )
 • – Objekt PRO SILVA a génová základňa Kráľovčík
 • – Škola bez tried s oddychovým miestom
 • – Informačné tabule: poznávanie húb, rastlín, drevín, vtákov a poľovnej zvery ( foto )
 • – Lesnícke technické pamiatky a lesnícka činnosť

2. Časť lesný náučný chodník

Základné údaje:

 • – Dĺžka 4500 m. prevýšenie 230 m
 • Na chodníku nájdeme:
 • – Všetko z prvej časti + horská bystrina, prameň
 • – Fauna a flóra
 • – Identifikácia chránených území a prírodných zaujímavostí
 • – Pálenie dreveného uhlia, miliere, retortné pece ( foto )
 • – História vojnové zákopy
 • – Oddychová miesta a výhľad havraní vrch ( výhľad foto )
 • – A mnoho ďalšieho