Radvanovské skalky

Na plytkých skeletovitých pôdach rastú trávnaté porasty mrvice perovitej (Brachypodium pinnatum), kostravy žliabkatej (Festuca rupicola), ostrice nízkej (Carex humilis) s mnohými inými druhmi.

Hlavným motívom pre ochranu tohoto územia je však hojný výskyt ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis), ďalej veternice lesnej a zastúpenie tu majú aj vstavačovité druhy.

Zverejnené 6. novembra 2020.
Bez úpravy .