Preskočiť na obsah

„Zmena zdroja vykurovania OCÚ v obci Medzianky s využitím OZE“ Výkaz-výmer, krycí list rozpočtu