Preskočiť na obsah

Príroda

Územie Európskeho významu

Katastrálne územie: Medzianky
Rozloha: 4 ha
Vyhlásená v roku: 1990
Mapa: 1:50000 (mapa)
Charakteristika územia:
Medzianske skalky sa nachádzajú v Beskydskom predhorí nad obcou Medzianky. Majú rovnaký charakter ako Radvanovské skalky. Sú to vápencové skalky s bohatou xerotermnou vegetáciou. Sú to kvetnaté spoločenstvá tráv s množstvom chránených druhov – poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), veternica lesná (Anemone nemorosa) a zastúpené sú tu aj viaceré druhy vstavačovitých.